Vad är HHCO?

Hexahydrocannabinol-O Acetat (HHCO) representerar en nyligen upptäckt psykotropisk cannabinoid. Genom att genomgå kemiska ändringar av HHC-molekylen blir denna cannabinoid betydligt mer kraftfull. Ursprungligen härrör HHCO från hampaplantan, men det skiljer sig från HHC genom inkluderingen av ett acetat som härstammar från CBD.

HHCO är en konstgjord substans härledd från cannabisväxten och är en avledning av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som är den aktiva komponenten i cannabis med psykotropiska egenskaper. Då det är en syntetisk förening, är dess effekter inte nödvändigtvis identiska med de naturligt förekommande cannabinoiderna som finns i cannabis.

Det har föreslagits att HHCO eventuellt kan erbjuda lindring från illamående och kräkningar genom att binda till CB1-receptorer, vilket i sin tur kan generera psykotropiska reaktioner. Dessa effekter kan positivt inverka på stämningsläget och aptiten.

 What-is-HHC-O-Acetate

 

Kan man bli hög på HHCO vape? 

Ja, HHCO kan ge kraftfulla psykoaktiva reaktioner som kan resultera i en upplevelse av ett “rus”. Hur intensivt detta “rus” upplevs beror i stor utsträckning på individens unika fysiologi, ålder, vikt och den personliga toleransen. 

 

Hur känns HHCO?

Först och främst rapporterar många en avslappning i musklerna och en lugnande känsla som sprider sig genom kroppen. Denna fas följs ofta av en intensiv fysisk och mental upplevelse. Människor kan känna sig mer pratsamma, glada och uppleva en slags eufori. När effekten når sin kulmen kan det kännas som om kroppen är något bedövad, och tankarna kan driva iväg. Hjärnan utforskar olika tankebanor, vilket ibland kan göra det utmanande att behålla fullt fokus.

De som har erfarenhet av THC-föreningar vet att effekterna kan variera subtilt från individ till individ. Sammantaget är “rus-effekten” starkare än delta-8 THC och kan ge en både upplyftande och avslappnande känsla för både sinnet och kroppen, ofta åtföljd av en något diffus och dunkel upplevelse som många finner djupt avslappnande.

Det är viktigt att notera att de specifika effekterna du upplever i hög grad beror på produkten du har valt. Dessutom är det värt att påpeka att det för närvarande inte finns godkänd forskning om detta i Sverige, vilket innebär att alla påståenden baseras på personliga erfarenheter och saknar stöd från vetenskapliga fakta.

 

Kan man överdosa på HHCO?

Nej. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning finns det inga rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis. 

 

Vad är skillnaden mellan HHC och HHCO?

HHC utgör en välkänd cannabinoid som finns naturligt i cannabisväxten. Dess struktur liknar THC, den primära psykoaktiva komponenten i cannabis, men med en något unik kemisk sammansättning som påverkar kroppen och sinnet på olika sätt.

HHC samverkar med kroppens endocannabinoida system (ECS), som reglerar flera fysiologiska processer inklusive humör, smärtupplevelse och aptit. Även om forskningen kring HHC fortfarande är i ett tidigt skede, visar den potential för terapeutiska fördelar. När HHC binder till ECS-receptorer i hjärnan och kroppen, kan det generera varierande effekter.

HHC-O Acetat är en relativt ny tillsats inom hampaindustrin och kanske inte är lika bekant för många. Det är en acetylerad variant av HHC, en naturligt förekommande cannabinoid med liknande effekter som delta-9 THC.

HHC är en hydratiserad form av THC och är kemiskt stabil tack vare sin väteförstärkning. HHCO skapas genom att ättiksyraanhydrid tillsätts till HHC, liknande processen för att producera THCO. Denna process ökar cannabinoidens styrka med cirka 50%.

What-is-HHC-O-Acetate

Vad är skillnaden mellan HHC och THC?

När det gäller effekter erbjuder både HHC och HHCO en rad fördelar, inklusive fysisk avslappning, antiinflammatoriska egenskaper och ångestlindring. Du kan också känna en känsla av lugn och mental klarhet när du konsumerar dem.

Den viktigaste skillnaden mellan dessa två cannabinoider är dock deras styrka. HHCO kallas ofta för “super HHC” eftersom det är betydligt mer potent än HHC. Vissa deltagare hävdar att det är starkare än Delta 9 THC.

 

Hur upptäcktes HHCO?

Arkeologer har hittat bevis på cannabis med höga halter av THC i västra Kina som går tillbaka till över 2500 år sedan. Som dessa artefakter antyder kan människor avsiktligt ha odlat och valt ut THC-rika cannabis exemplar under väldigt lång tid tillbaka. Det var dock inte förrän på 1960-talet som tekniken för att isolera THC direkt från anläggningen blev offentligt tillgänglig.

Den Harvard-utbildade kemisten Dr. Roger Adams var den första att identifiera THC och syntetisera det i ett laboratorium. HHC syntetiserades även första gången 1947 av Dr. Roger Adams med hjälp av naturlig THC. 

 

Syns HHCO på urinprov?

Det råder brist på forskning som kan ge ett definitivt svar på detta, men vi kan för närvarande utgå från att nedbrytningsprocessen i kroppen vid användning av HHCO liknar den vid THC. Detta innebär att det är möjligt att det kan upptäckas i urinprov.

 

Syns HHCO på blodprov?

Det finns inte tillräckligt tillgänglig forskning som kan erbjuda en definitiv slutsats angående detta ämne. För närvarande kan vi dock anta att nedbrytningsprocessen i kroppen när man använder HHCO troligen liknar den vid THC. Som ett resultat av detta kan det möjligtvis spåras i blodprov.

 

Har HHCO hälsofördelar?

För närvarande genomgår HHCO en djupgående forskning för att utforska dess potentiella terapeutiska användning. HHCO tros ha potenta smärtlindrande, antiinflammatoriska och ångestdämpande effekter. Det tros också ha neuroprotektiva egenskaper som kan hjälpa till med tillstånd som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 

Det är dock viktigt att understryka att dessa resultat är i tidiga stadier och att ytterligare kliniska studier krävs för att säkerställa de exakta fördelarna med HHCO.

 

Är HHCO syntetiskt?

Hexahydrocannabinol-O Acetat (HHCO) är en syntetisk förening som härstammar från cannabisväxten och är ett derivat av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktiva komponenten i cannabis. HHC förekommer naturligt i cannabisväxten och behöver ättiksyraanhydrid tillfört för att bli HHCO.

 

Hur ser HHCO:s uppbyggnad ut?

(Hexahydrocannabinol-O-acetat, eller HHCO är ett halvsyntetiskt cannabinoid derivat som har marknadsförts sedan 2022. Det tros vara tillverkat i en flerstegsprocess av cannabidiol som härstammar från hampa. Dess kemiska struktur består av 23 kolatomer, 34 väteatomer och 3 syreatomer. 

 

Hur tillverkas HHCO?

HHCO är i själva verket en syntetisk förening framställd från cannabisväxten och är ett derivat av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). 

Ursprunget av HHCO, HHC är en hydrogenerad version av THC och bevarar sin kemiska stabilitet tack vare sin väte förstärkning. När det kommer till HHCO, skapas det genom att ättiksyraanhydrid tillförs i HHC, en process som liknar den som används för att framställa THCO.

 

Har HHCO terapeutiska effekter?

HHCO kan ge fysisk avslappning, antiinflammatoriska egenskaper och ångestlindring. Du kan också känna en lugn känsla och mental klarhet när du konsumerar det. 

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.