THCP Vape, Buds och Godis – Sveriges Kraftfullaste

 

Vad är THCP?

THCP, eller Tetrahydrocannabiphorol, är en naturlig fytocannabinoid som återfinns i cannabisväxten och liknar THC (tetrahydrocannabinol), vilket är den primära substansen med psykoaktiv verkan i cannabis. Upptäckten av THCP gjordes först i slutet av 2019 av en grupp forskare från Italien. Det utgör en av de minst 120 olika cannabinoider som hittills identifierats i cannabisväxten, och det förväntas upptäckas ännu fler i framtiden.

De forskare som först identifierade ämnet påstår att THCP verkar på det endocannabinoida systemet, som är en naturlig del av människokroppen, på ett sätt som liknar THC. Men THCP har en mycket starkare affinitet för cannabinoidreceptorer och kan binda till CB1-receptorer upp till 33 gånger starkare än THC. Det innebär att THCP kan vara upp till 33 gånger mer potent än THC.

THCP skiljer sig från andra cannabinoider genom att ha en längre alkyl sidokedja. Antalet kolatomer i THCP är betydligt större än i vanlig THC. Detta utvidgar förmågan att interagera med det endocannabinoida systemet i människokroppen, inklusive CB1- och CB2-receptorer. Därför krävs det mycket mindre THCP än THC för att påverka olika biologiska processer som regleras av det endocannabinoida systemet (ECS). 

Det mest spännande med THCP är dess potentiella förmåga att vara kraftfullare än THC. Tidiga studier tyder på att THCP kan vara betydligt mer aktivt på CB1-receptorer än THC, vilket antyder att det kan ha en större psykoaktiv effekt. Dessutom indikerar forskning att THCP kan ha en längre halveringstid i kroppen jämfört med THC, vilket påverkar hur länge dess effekter varar.

Vad är THCp


Är THCP lagligt i Sverige?

THCP har ännu inte uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten och klassas inte som en illegal substans, huvudsakligen eftersom det inte är en isom av THC. Folkhälsomyndigheten har heller inte identifierat THCP som ett potentiellt farligt ämne. Just nu är därför THCP lagligt att köpa, sälja och inneha i landet. Vi på uVape kommer att fortsätta att följa utvecklingen och hålla er informerade om den aktuella rättsliga statusen för THCP i Sverige. 


Vad är skillnaden på THC och THCP?

THCP är en nyligen upptäckt cannabinoid som anses vara ungefär 33 gånger kraftigare än THC. För närvarande finns det inte naturligt i cannabis i tillräckligt höga koncentrationer för att kunna extraheras direkt från växten till olja. Men som en naturligt förekommande cannabinoid är det bara en tidsfråga innan det föds fram hög-THCP-stammar.

Den främsta skillnaden mellan THC och THCP är att THC har en kedja med fem kolatomer, medan THCP har sju kolatomer. Detta gör THCP till den enda naturligt förekommande cannabinoiden med mer än fem kolatomer. Den längre kolatomkedjan hos THCP ger den betydligt starkare cannabinoida egenskaper jämfört med THC, vilket innebär ökad potens. Det är allmänt känt att för att uppleva de psykoaktiva effekterna av THC krävs åtminstone tre kolatomer, och effekterna förstärks med fler kolatomer, även om det finns en gräns för detta.

En ren cannabisväxt innehåller naturligt alla 120-150 cannabinoider i sina ursprungliga former. För att producera de vanliga cannabinoiderna måste de genomgå en process som kallas dekarboxylering, där de utsätts för värme. THCA, CBDA och CBCA omvandlas alla till THC, CBD eller CBC, och detta gäller för alla föreningar i cannabisväxten. Samma princip gäller för THCP, där THCPA omvandlas till THCP. Det vanligaste sättet att kommersiellt producera THCP är genom extraktion och isolering från hampa och cannabis i laboratoriemiljö med hjälp av kromatografi tekniker. 


Vad har THCP för effekt?

Eftersom THCP har en stark affinitet för cannabinoidreceptorer i kroppen förväntas dess effekter vara liknande de av THC.

Tack vare dess starka bindning till cannabinoidreceptorer kan det vara användbart för mer än bara dess psykoaktiva effekter. THCP kan också vara lugnande och ha potential att lindra smärta och hjälpa personer som lider av sömnproblem. Även om THCP ännu inte har genomgått djupgående studier, finns möjligheten att dess förmåga att binda till mänskliga receptorer är överlägsen jämfört med andra cannabinoider.


Kan man se THCP på urinprov?

Det råder brist på forskning som kan ge ett definitivt svar på detta, men vi kan för närvarande utgå från att nedbrytningsprocessen i kroppen vid användning av THCP liknar den vid THC. Detta innebär att det är möjligt att det kan upptäckas i urin- eller blodprov.


Källor:

Svenska regeringen: https://www.regeringen.se/
Folkhälsomyndigheten (Fohm): https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Kontakta oss om du har fler funderingar!