Våra policyer har uppdaterats och anpassats till nationella och europeiska lagar. Vi hanterar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen (1998: 204) och från och med den 25 maj 2018, EU-direktiv 2016/680 (GDPR-lagen). Det innebär att vi tar ansvar för all personlig information som du ger oss med avseende på: köp, öppnande av uVape.se-konto eller prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Vad använder vi din personliga information till?

Främst för att leverera dina beställningar, meddela via SMS om leverans, kontakta dig ifall någonting går fel med leveransen och presentera relevanta erbjudanden som du aktivt har godkänt för via e-mail.

uVape.se AB samlar endast in och lagrar data som behövs för att distribuera din order eller / och meddela dig information: Fullständigt namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Vi samlar inte någon typ av känslig eller biometrisk information. I särskilda fall, i samband med eventuell kränkning av artikel 17 i EU-direktivet 2017/425 (TPD-lag), försäljning av förbud mot nikotinprodukter till minderåriga, förbehåller uVape.se AB sig rätten att begära in ID-handling.

Vi samlar in dina offentliga profildata endast från ditt samtycke som du beviljar innan du initierar social inloggning, från det sociala nätverket som används för att logga in på vår webbplats. Dessa data inkluderar ditt förnamn, efternamn, e-postadress, länk till din sociala medieprofil, unik identifierare, länk till social profilprofil. Denna information används för att skapa din användarprofil på vår webbplats. Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Vem har tillgång till din personliga information?

Som registeransvarig är uVape.se AB den enda enheten med tillgång till den personliga information som du tillhandahåller. Uppgifterna hanteras och hålls enligt artikel 4, stycke 1 i GDPR-lagen och således för de legitima syftena som nämns ovan och det delas inte i någon form till tredje part, som inte är direkt kopplade till transport och / eller transporterar ditt paket. uVape.se AB skickar dina kontaktuppgifter till agenter i samband med leveransen. Vår leveranspartner är PostNord. Vår samarbetspartner är GDPR-godkänd och förenlig med lagen om sekretess och säkerhet. uVape.se AB förbehåller sig rätten att dela kundinformation med organisationer av kredit- och inkassobyråer i syfte att utföra kreditkontroll, verifiera identitet, övervakning av kreditvärdighet och skuldantagande. Kunden kommer att informeras i enlighet med detta.

Hur skyddar vi din information?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot läckage, manipulering eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den pågående tekniska utvecklingen och lagändringarna. Information som delas på uVape.se är SSL-krypterad (SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som tillåter all information som skickas mellan köparen och säljaren att krypteras). uVape.se AB:s interna policy omfattar sekretess och icke-upplysningsavtal, från och med den 25 maj 2018.

Hur länge vi behåller dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras endast så länge som krävs för att utföra våra tjänster, eller så länge som föreskrivs i lag. Du kan välja att ta bort dina data när som helst.

Dina lagliga rättigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den gällande lagstiftningen (PUL & GDPR). På din begäran kan vi rätta, radera, komplettera, eller avidentifiera/anonymisera de personuppgifter som du anser är felaktiga, olämpliga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära:

  1. Tillgång till dina personuppgifter via registerutdrag.Du kan via skriftlig undertecknad ansökan, helt kostnadsfritt mottaga ett registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig. I denna information redovisas vilka personuppgifter som vi lagrat, vart vi har mottagit uppgifterna ifrån (om de ej är direkt från dig), vilka tredjeparter som har tagit del av dina uppgifter, hur länge uppgifterna kommer att lagras, information om vilka automatiserade profileringar/beslutsfattande uppgifterna förekommer i  samt vad de använts för.
  2. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära radering/anonymisering av dina personuppgifter som vi behandlar. Det finns lagkrav (exempelvis bokföringslagen) som förhindrar omedelbar radering av uppgifterna. Vid radering behandlas inte längre dina personuppgifter för alla ändamål, utan endast för de ändamål som är till för att följa lagstiftning.
  3. Rättelse av dina personuppgifter. Vid din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt att korrigera de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi behandlar om dig.
  4. Begränsning av behandling. Vid begäran kan vi begränsa vilka ändamål som dina personuppgifter får användas till.

För mer information om ovan vänligen kontakta oss

Cookies

uVape.se AB använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller att ge/sälja den till tredje part. Det finns två typer av cookies, permanent och tillfällig (session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en tidsperiod som inte överstiger 12 månader. Sessionscookies lagras tillfälligt i datorns minne och försvinner när du stänger webbläsaren.

uVape.se AB använder permanenta cookies för att lagra ditt val av landningssida, och språk; sessioncookies kontrollerar om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din kundvagn eller när du filtrerar produkter. Du kan enkelt ta bort cookies från din dator via din webbläsare, för instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies, se ”få hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att inaktivera cookies helt eller för att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator. Inaktiverar du cookies kommer du inte kunna utnyttja alla funktioner på vår hemsida, men du kan fortfarande surfa runt och läsa om produkterna.

Länkar

uVape.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för integriteten, innehållet eller säkerhetsåtgärderna för dessa webbplatser som används som sekundära källor för att ge mer information om en viss produkt eller funktion.

Datakontroller

uVape AB, Västra Köpmansgatan 13, 371 34 Karlskrona, Sverige

  • Tel: +46 (0) 455350420
  • E-post: kontakt@uvape.se
  • Organisationsnummer: 559261-7129
  • Ägare: Mateo Lozano
  • Momsnummer: SE559261712901