HHCO Vape och Godis – Sveriges Kraftfullaste

 

Vad är HHCO?

Hexahydrocannabinol-O Acetat (HHCO)  är en relativt nyupptäckt psykotrop cannabinoid. Genom kemisk modifikation av HHC-molekylen blir denna cannabinoid mer potent. HHCO är baserad på hampa, men skiljer sig från HHC genom att innehålla ett acetat som härstammar från CBD.

HHCO påstås ha potential att lindra illamående och kräkningar genom att binda till CB1-receptorer och utlösa psykoaktiva effekter. Dessa effekter kan positivt påverka humöret och aptiten.

-17%
Helt lagligt!
-17%
Helt lagligt!
-17%
Helt lagligt!
-17%
Helt lagligt!

Vad är HHC-O

 

Hexahydrocannabinol-O Acetat (HHCO) är en syntetisk förening som härstammar från cannabisväxten och är ett derivat av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktiva komponenten i cannabis. Eftersom det är en kemisk förening, kan dess effekter variera från de hos naturligt förekommande cannabinoider som THC.


Vad är skillnaden på HHC och HHCO?

HHC är en välkänd cannabinoid som förekommer naturligt i cannabisväxten. Den har en struktur som liknar THC, den primära psykoaktiva föreningen i cannabis, men med en något annorlunda kemisk sammansättning som ger olika påverkan på kroppen och sinnet.

HHC interagerar med det endocannabinoida systemet (ECS) i kroppen, som är ansvarigt för att reglera olika fysiologiska processer som humör, smärtuppfattning och aptit. Även om forskningen om HHC fortfarande är i ett tidigt skede, visar det potential för terapeutiska fördelar. När HHC binder till ECS-receptorer i hjärnan och kroppen kan det generera olika effekter.

HHC-O Acetat är ett relativt nytt tillskott inom hampa industrin och kan vara mindre välkänd för många människor. Det är en acetylerad version av HHC, en cannabinoid som förekommer naturligt och har liknande effekter som delta-9 THC.

HHC är en hydratiserad form av THC som är kemiskt stabil tack vare dess väte förstärkning. HHCO skapas genom att ättiksyraanhydrid tillsätts till HHC på ett sätt som liknar produktionen av THCO. Denna process ökar cannabinoidens potens med ungefär 50%.

HHC-O vs HHC

Är HHCO lagligt?

I nuläget är HHCO lagligt i Sverige. Vi förväntar oss att det kommer att komma ett officiellt beslut gällande HHCO:s legalitet inom en snar framtid. Vi på uVape kommer att hålla er uppdaterade om den aktuella rättsliga statusen för HHCO i Sverige. I nuläget är det dock lagligt att köpa, sälja och inneha HHCO i Sverige.


Vad har HHCO för effekt?

Många upplever en avslappning av musklerna och en lugn känsla  som sprider sig genom kroppen. Detta följs ofta av en intensiv fysisk och mental upplevelse. Många känner sig mer pratsamma, glada och upplever en form av eufori. När effekten når sin höjdpunkt kan kroppen kännas något bedövad och man kan förlora sig i sina egna tankar. Hjärnan börjar utforska olika tankebanor, vilket ibland kan göra det svårt att bibehålla fokus. 

De som har erfarenhet av THC-föreningar vet att effekterna kan vara subtilt varierande från person till person. Övergripande sett är “hög effekten” starkare än delta-8 THC och kan både ge en upplyftande och avslappnande känsla för både sinnet och kroppen, ofta åtföljd av en något diffus och dimmig upplevelse som många finner djupt avkopplande. 

Det är viktigt att notera att de specifika effekterna du upplever i hög grad beror på den sorts produkt du har köpt. Dessutom är det värt att påpeka att det för närvarande saknas godkänd forskning om detta i Sverige, vilket innebär att alla påståenden är baserade på personliga erfarenheter och inte stöds av vetenskapliga fakta.


Kan man bli hög av HHCO?

Ja, som nämnts tidigare har HHC-O Acetat starkare psykoaktiva effekter än både HHC och THC, så du kan förvänta dig att bli ordentligt “hög” av HHC-acetat. Hur intensiv “högen” blir varierar beroende på ålder, vikt och toleransnivå, så det är viktigt att vara försiktig med doseringen i början. För att ge dig en referenspunkt är HHC-O ungefär 50% mer potent än HHC.


Kan man se HHCO på urinprov? 

Det råder brist på forskning som kan ge ett definitivt svar på detta, men vi kan för närvarande utgå från att nedbrytningsprocessen i kroppen vid användning av HHCO liknar den vid THC. Detta innebär att det är möjligt att det kan upptäckas i urin- eller blodprov.


HHCO sammanfattning

HHCO är en nyupptäckt cannabinoid som är kraftfullare än både HHC och THC, och den ger en stark “hög” effekt. Den är ännu inte reglerad i Sverige men är laglig att använda, köpa och sälja om den är THC-fri. HHC-acetat är dock mindre beprövat än HHC och dess legala status är fortfarande under utredning. HHCO kan vara ett intressant alternativ för de som söker en mer potent och lagligt upplevelse än vad vanlig HHC kan erbjuda.


Källor:

Svenska regeringen: https://www.regeringen.se/
Folkhälsomyndigheten (Fohm): https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Kontakta oss om du har fler funderingar!