Vad är THCP?

THCP, eller Tetrahydrocannabiphorol, är en naturlig fytocannabinoid som finns i cannabisväxten och liknar THC (tetrahydrocannabinol), den primära psykoaktiva föreningen i cannabis. Upptäckten av THCP gjordes för första gången i slutet av 2019 av en forskargrupp från Italien. Det är en av de över 120 olika cannabinoider som hittills har identifierats i cannabisväxten, och det förväntas att fler kommer att upptäckas i framtiden.

De forskare som först identifierade THCP hävdar att ämnet interagerar med det endocannabinoida systemet i människokroppen på ett sätt som liknar THC. Men en signifikant skillnad är att THCP har en mycket högre affinitet för cannabinoidreceptorer och kan binda till CB1-receptorer upp till 33 gånger starkare än THC. Det innebär att THCP kan vara upp till 33 gånger mer potent än THC.

En distinkt egenskap hos THCP är dess längre alkyl sidokedja, som innehåller fler kolatomer än den vanliga THC-molekylen. Detta ökar dess förmåga att interagera med det endocannabinoida systemet i människokroppen, inklusive CB1- och CB2-receptorer. Som ett resultat krävs mycket mindre THCP än THC för att påverka olika biologiska processer som regleras av det endocannabinoida systemet (ECS).

Det mest fascinerande med THCP är dess potentiella kraft jämfört med THC. Tidiga studier indikerar att THCP kan vara betydligt mer aktivt på CB1-receptorer än THC, vilket tyder på en potent psykoaktiv effekt. Dessutom antyder forskning att THCP kan ha en längre halveringstid i kroppen än THC, vilket påverkar varaktigheten av dess effekter.

 

Vilka effekter ger THCP?

Det spekuleras att THCP kan ge kraftfullare psykoaktiva effekter än THC. Studier har visat att THCP har en högre förmåga att binda till CB1-receptorerna i det endocannabinoida systemet, vilket kan potentiellt resultera i mer intensiva effekter. Även om det krävs mer forskning för att få en fullständig förståelse av THCP:s exakta inverkan på människokroppen, finns redan intressanta indikationer som pekar på att denna cannabinoid besitter unika egenskaper.

Eftersom THCP har en stark bindningskapacitet till cannabinoid receptorerna, är det sannolikt att dess effekter liknar de som uppstår med delta 9 THC, men möjligen mer uttalade. 

 

Vilken skillnad är det på THC och THCP?

THCP är en nyupptäckt cannabinoid som anses vara ungefär 33 gånger mer potent än THC. För närvarande förekommer den inte naturligt i cannabis i tillräckligt höga koncentrationer för att kunna utvinnas direkt från växten till olja. Det är bara en tidsfråga innan hög-THCP-stammar utvecklas.

Den mest framträdande skillnaden mellan THC och THCP är deras kolatom kedjor. THC har en kedja av fem kolatomer, medan THCP har sju kolatomer. Detta gör THCP till den enda naturligt förekommande cannabinoiden med mer än fem kolatomer. Den längre kolatom kedjan hos THCP ger den en betydligt högre cannabinoid potens jämfört med THC. Det är allmänt känt att åtminstone tre kolatomer krävs för att uppleva de psykoaktiva effekterna av THC, och effekterna ökar med fler kolatomer, även om det finns en begränsning för detta.

 

Vad är skillnaden mellan THCP och HHC?

HHC är i sin grundform bara THC som har genomgått en hydrogenering process, vilken är relativt okomplicerad. Som du kanske föreställer dig, involverar denna process väte. Genom att införa vätemolekyler över de dubbelbindningar som finns i THC omvandlas det till HHC. Den kemiska reaktionen mellan THC och väte påverkar både molekylvikten och molekylstrukturen, vilket även resulterar i olika effekter än de som THC har på kroppen. Därför betraktas HHC som ett alternativ till Delta-8-THC med liknande effekter. Vanlig THC är faktiskt Delta-9 i sin naturliga form, i motsats till Delta-8, som ger olika reaktioner.

Om vi jämför de två substanserna, skulle THCP troligen segra när det gäller ren styrka över HHC, främst eftersom THCP är en av de mest potenta cannabinoider som har upptäckts. Å andra sidan anses HHC vanligtvis vara något mindre potent än delta 9 THC, vilket innebär att det är ännu mindre potent i jämförelse med den kraftfulla THCP. Om du är ute efter de kraftfullaste effekterna så är THCP definitivt ett bättre val än HHC.

THCP-vs-THC-chemical-structure

 

Hur upptäcktes THCP?

THCP upptäcktes tillsammans med en annan ovanlig psykoaktiv cannabinoid, THCB. Båda dessa föreningar är extremt kraftfulla jämfört med den mer vanliga delta-9 THC. Denna ökade styrka är kopplad till deras längre kolatom kedjor. THCP har en heptylkedja med sju kolatomer, medan THCB har en butylkedja med fyra.

Trots deras gemensamma styrka har THCP och THCB olika effekter på grund av deras unika kemiska strukturer och hur de interagerar med vårt endocannabinoida system.

Observera att hos uVape säljer vi endast THCP. 

Båda dessa cannabinoider tros ha en stark bindning till CB1-receptorer, vilket kan leda till potentiellt psykoaktiva effekter. Emellertid föreslås att THCP, med sin längre kolatomkedja, kan ha en ännu starkare bindning, vilket potentiellt ger mer intensiva effekter.

Hur kraftfulla dessa effekter blir beror i hög grad på individen, doseringen och hur substanserna konsumeras. Som med alla cannabinoider, särskilt de med psykoaktiva egenskaper, är det kritiskt att vara försiktig, börja med en låg dos och noga observera hur din kropp reagerar.

 

Syns THCP på urinprov?

Det råder brist på forskning som kan ge ett definitivt svar på detta, men vi kan för närvarande utgå från att nedbrytningsprocessen i kroppen vid användning av THCP liknar den vid THC. Detta innebär att det är möjligt att det kan upptäckas i urinprov.

 

Syns THCP på blodprov?

Det finns inte tillräckligt tillgänglig forskning som kan erbjuda en definitiv slutsats angående detta ämne. För närvarande kan vi dock anta att nedbrytningsprocessen i kroppen när man använder THCP troligen liknar den vid THC. Som ett resultat av detta kan det möjligtvis spåras i blodprov.

 

Blir man hög av THCP?

Trots att en del av THCP:s ökade bindningskapacitet kan vara överflödig för redan aktiverade cannabinoidreceptorer, tyder det fortfarande på att THCP sannolikt kommer att vara mer potent än delta 9 THC för många användare. Med detta sagt kan förväntas att THCP ger en starkare psykedelisk upplevelse än den traditionella THC:n.

Forskarna som identifierade THCP föreslår att förekomsten av små mängder THCP i vissa marijuanastammar kan förklara varför vissa stammar verkar mer berusande för användare än andra, även om de innehåller liknande eller till och med högre nivåer av delta 9 THC. Det är möjligt att framtida cannabisodlare kommer att sträva efter att skapa nya stammar med högre koncentrationer av THCP för att framhäva dess speciella effekter.

 

Kan man överdosa på THCP?

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning finns det inga rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis. 

 

Har THCP hälsofördelar?

För närvarande genomgår THCP en djupgående forskning för att utforska dess potentiella terapeutiska användning. Det finns indikationer på att THCP kan ha antiinflammatoriska egenskaper och möjligen bidra till smärtlindring, aptitkontroll och hantering av vissa neurologiska tillstånd. Det är emellertid viktigt att understryka att dessa resultat är i tidiga stadier och att ytterligare kliniska studier krävs för att säkerställa de exakta fördelarna med THCP.

 

Är THCP verkligen 33 gånger kraftigare än THC?

De italienska forskarna som upptäckte organiskt THCP fann i deras experiment 2019 på odlade mänskliga celler att THCP binder 33 gånger mer effektivt till CB1-receptorn än delta 9 THC – förmodligen på grund av dess förlängda sidokedja med sju atomer. CB1-receptorn är den viktigaste cannabinoidreceptorn för att skapa psykoaktiva effekter, men THCP binder också lättare till CB2-receptorn.

Det betyder inte att THCP kommer att få dig 33 gånger högre än traditionell delta 9. Det finns förmodligen en gräns för någon cannabinoids förmåga att stimulera endocannabinoid receptorerna, och varje person reagerar olika på varje cannabinoid ändå. Men även om en del av THCP:s 33x större bindningsaffinitet kan slösas bort på redan överbelastade cannabinoidreceptorer, verkar det fortfarande troligt att THCP kommer att vara mer potent än delta 9 THC för många människor. 

 

Hur tillverkas THCP?

En ren cannabisväxt innehåller naturligt alla 120-150 cannabinoider i sina ursprungliga former. För att producera de vanliga cannabinoiderna måste de genomgå en process som kallas dekarboxylering, där de utsätts för värme. THCA, CBDA och CBCA omvandlas alla till THC, CBD eller CBC, och detta gäller för alla föreningar i cannabisväxten. Samma princip gäller för THCP, där THCPA omvandlas till THCP. Det vanligaste sättet att kommersiellt producera THCP är genom extraktion och isolering från hampa och cannabis i laboratoriemiljö med hjälp av kromatografi tekniker.

 

Är THCP syntetiskt?

Tetrahydrocannabiphorol (THCP) är en kraftfull fyto cannabinoid som fungerar som en agonist för CB1- och CB2-receptorer. Den tidigare ansågs vara en syntetisk homolog till THC, men den isolerades för första gången som en naturlig produkt i mycket små mängder från Cannabis sativa år 2019.

THCP finns naturligt i cannabis och är därför inte syntetiskt. Det måste dock syntetiseras för att vara användbart, eftersom det bara är naturligt tillgängligt i så små koncentrationer.

 

Hur ser THCP:s uppbyggnad ut?

THCP och THC tillhör samma cannabinoid familj men skiljer sig markant i sina kemiska strukturer och effekter. THC, den vanligaste cannabinoiden i marijuanaväxter, har en pentylkedja (fem kolatomer).

Däremot sträcker THCP, eller tetrahydrocannabiphorol, ut sin kusin med en heptylkedja som innehåller sju kolatomer. Denna strukturella variation har en avgörande betydelse för deras affinitet för kroppens CB1- och CB2-receptorer, vilket leder till möjligen olika psykoaktiva effekter.

 

Har THCP terapeutiska effekter?

På grund av dess senaste upptäckt finns det inte så mycket THCP-forskning om dess potentiella medicinska fördelar och konsekvenser för långtidsanvändare.

Tidiga studier och anekdotiska bevis tyder på betydande styrka och terapeutiskt löfte på grund av THCP:s överlägsna bindningsaffinitet till CB1-receptorer. Det krävs dock mycket mer forskning för att förstå och låsa upp THCP:s potential fullt ut.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.