Vad är 10-OH-HHC?

10-OH-HHC härstammar från HHC, en spårsubstans av cannabinoid som naturligt förekommer i cannabisväxter och bildas som en metabolit av tetrahydrocannabinol (THC).10-OH-HHC är en av de möjliga produkterna av oxidation av HHC av cytokrom P450-enzymer i levern. Det är värt att notera att 10-OH-HHC inte är särskilt stabil och kan ytterligare metaboliseras till 10-karboxi-HHC, en inaktiv form. På grund av denna process har 10-OH-HHC låg biotillgänglighet och en kort halveringstid i kroppen.

10-OH-HHC i Sverige

10-OH-HHC härstammar från hexahydrocannabinol (HHC) som är en cannabinoid som Roger Adams upptäckte 1944 när han omvandlade THC till HHC genom vätegenerering. Även om denna cannabinoid finns i små mängder i cannabisväxten, produceras den numera syntetiskt genom att vätegenerera CBD, terpener eller använda konstgjorda magsaft alternativ.

 

Vilka effekter får man av 10-OH-HHC?

Effekterna av 10-OH-HHC har inte genomgått omfattande forskning, men det verkar sannolikt att ämnet har viss cannabimimetisk aktivitet, vilket innebär att det potentiellt kan likna effekterna av THC och andra cannabinoider. Det är emellertid oklart hur potent och selektiv 10-OH-HHC är för cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2. Det finns möjlighet att 10-OH-HHC kan ge olika effekter beroende på hur det administreras, då oral intag kan leda till en högre omvandling till 10-karboxy-HHC jämfört med inhalation eller sublingual absorption. Det är också värt att nämna att processen för att tillverka 10-OH-HHC förkortar halveringstiden i kroppen.

 

Vad är skillnaden på HHC och 10-OH-HHC?

HHC är en välkänd cannabinoid som förekommer naturligt i cannabisväxten. Den har en struktur som liknar THC, den primära psykoaktiva föreningen i cannabis, men med en något annorlunda kemisk sammansättning som ger olika påverkan på kroppen och sinnet.

 

HHC interagerar med det endocannabinoida systemet (ECS) i kroppen, som är ansvarigt för att reglera olika fysiologiska processer som humör, smärtuppfattning och aptit. Även om forskningen om HHC fortfarande är i ett tidigt skede, visar det potential för terapeutiska fördelar. När HHC binder till ECS-receptorer i hjärnan och kroppen kan det generera olika effekter.

 

10-OH-HHC är ett relativt nytt tillskott inom hampaindustrin och kan vara mindre välkänd för många människor. Det är ett hydroxiderivat av HHC, en cannabinoid som förekommer naturligt och har liknande effekter som delta-9 THC.

 

Varning 10-OH-HHC

Är 10-OH-HHC farligt att konsumera?

Precis som med alla ämnen är det nödvändigt att noggrant överväga de potentiella farorna och nackdelarna som är förknippade med 10-OH-HHC.

 

Den främsta fördelen med föreningen kan paradoxalt nog vara dess största risk: den ökade styrkan hos 10-OH-HHC kan öka sannolikheten för försämrad funktion. Detta kan dock ses både positivt eller negativt beroende på vilket mål du har som person vid användning av föreningen. Vi rekommenderar därmed att du är försiktig och medveten om den potentiella påverkan på kognitiv förmåga, koordination och beslutsfattande.

 

Utöver detta medför den aktuella bristen på reglering kring 10-OH-HHC och andra mindre cannabinoider risker när det gäller produktkvalitet, konsistens och korrekt märkning. Detta kan förstås skapa utmaningar för konsumenter som strävar efter att få tillgång till pålitliga och säkra produkter.

 

Är 10-OH-HHC lagligt i Sverige?

10-OH-HHC är en ny laglig variant av THC och har ännu inte uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten som en illegal substans. Folkhälsomyndigheten har inte identifierat 10-OH-HHC som ett potentiellt farligt ämne. Därmed är 10-OH-HHC lagligt att köpa, sälja och inneha i Sverige. 

Vi på uVape kommer att fortsätta att följa utvecklingen och hålla er informerade om den aktuella rättsliga statusen för 10-OH-HHC i Sverige. 

 

Är 10-OH-HHC naturligt eller syntetiskt?

10-OH-HHC finns naturligt i cannabis och är därför inte helt syntetiskt. Det måste dock syntetiseras för att vara användbart, eftersom det bara är naturligt tillgängligt i så små koncentrationer. 

 

Hur lång tid tar det innan man får effekterna av 10-OH-HHC?

Tiden det tar för 10-OH-HHC:s effekter att debutera kan variera beroende på faktorer som konsumtionsmetod och individuell metabolism. I allmänhet kan effekter observeras inom några minuter till en timme efter konsumtion, vilket beror på den specifika 10-OH-HHC produkten som används.

 

Hur länge stannar 10-OH-HHC i kroppen?

Den exakta tidsramen för att 10-OH-HHC försvinner från kroppen kan variera beroende på olika faktorer, såsom användningsfrekvens, dosering och individuell metabolism. Som en generell uppskattning kan det ta flera dagar till veckor för att 10-OH-HHC helt ska avlägsnas från kroppen.

 

Syns 10-OH-HHC på urinprov?

Det råder brist på forskning som kan ge ett definitivt svar på detta, men vi kan för närvarande utgå från att nedbrytningsprocessen i kroppen vid användning av 10-OH-HHC liknar den vid HHC. Detta innebär att det är möjligt att det kan upptäckas i urinprov.

 

Syns 10-OH-HHC på blodprov?

Det finns inte tillräckligt tillgänglig forskning som kan erbjuda en definitiv slutsats angående detta ämne. För närvarande kan vi dock anta att nedbrytningsprocessen i kroppen när man använder 10-OH-HHC troligen liknar den vid HHC. Som ett resultat av detta kan det möjligtvis spåras i blodprov.

 

Kan man bli hög på 10-OH-HHC vape?

Ja, 10-OH-HHC kan ge kraftfulla psykoaktiva reaktioner som kan resultera i en upplevelse av ett ”rus”. Hur intensivt detta ”rus” upplevs beror i stor utsträckning på individens unika fysiologi, ålder, vikt och den personliga toleransen. 

 

Kan man överdosera på 10-OH-HHC?

Nej. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning finns det inga rapporterade dödsfall av överdos från cannabis. 

 

Var kan man köpa 10-OH-HHC?

Produkter som innehåller 10-OH-HHC finns tillgängliga hos de flesta försäljare av hampa-baserade varor på internet. Dessutom säljs det i närbutiker, bensinstationer samt vissa vapebutiker. Eftersom 10-OH-HHC  är nytt på den svenska marknaden och kan vara knepigt att hitta, är det viktigt att vara mycket försiktig vid köp av dess produkter. Det existerar variation i regleringen av butiker, både online och i fysisk form, så det är klokt att alltid inspektera recensioner, säkerställa butikens legitimitet och försäkra dig om att det finns tillgängliga laboratorium-rapporter som är relevanta. 

 

Här på uVape erbjuder vi 10-OH-HHC-vape, godis och ätbara produkter från några av de främsta tillverkarna i världen. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

 

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.