Vad är THCPO?

THCPO är en spännande ny tillkomst i världen av syntetiska cannabinoider, född som ett derivat av tetrahydrocannabiphorol (THCP), en nära kusin till den välkända psykoaktiva föreningen THC. För första gången syntetiserad år 2021, imponerar THCPO med sin ökade bindningsaffinitet för CB1-receptrn jämfört med THC.

 

Det som skiljer THCPO från THCP är dess 7-termiga sidokedja, kombinerad med ett acetat, vilket lyfter dess effekter till nya höjder. Denna kemiska reaktion liknar den som skapar HHCO. Tillsatsen av ett acetat förändrar cannabinoidens kemiska struktur och förbättrar dess kapacitet att binda till CB1-receptorerna i hjärnan, de ansvariga för de eftertraktade euforiska effekterna av THC.

THCPO i Sverige

På djupet är THCPO en starkare version av THCP, med en extra 7-termig sidokedja som gör det till en enastående substans när det gäller att höja våra hjärnor till nya höjder. THCPO verkar ha en speciell effekt som riktar in sig på de receptorer i våra hjärnor som får oss att känna oss fantastiska! Dessutom gör acetatet i THCPO det mer kemiskt stabilt, vilket gör det mindre känsligt för nedbrytning vid uppvärmning. Denna förbättrade stabilitet gör THCPO till en lovande förening för medicinska och terapeutiska ändamål, med potential för längre hållbarhet jämfört med andra syntetiska cannabinoider.

 

Hur känns THCPO?

THCPO levererar en högre potens än THCP, tack vare tillsatsen av acetatmolekylen. En vetenskaplig studie från 2019 (länk) fastslår att THCP uppvisar upp till 33 gånger mer aktivitet vid CB1-receptorer jämfört med delta-9 THC. THCPO delar denna höga aktivitet och genererar kraftfulla psykoaktiva effekter, inklusive intensiva euforiska känslor, berusning, avkoppling eller sömnighet. Dessa effekter sägs vara långvariga, upp till åtta timmar, vilket är betydligt längre än många andra cannabinoider.

 

Det är värt att notera att det fortfarande saknas vetenskapliga studier om THCPO, och bedömningen av dess effekter bygger huvudsakligen på användarnas egna erfarenheter och information om andra cannabinoider som har genomgått liknande kemisk behandling, som HHCO.

 

Vad är bäst THCPO eller HHC?

Jämför man THCPO med HHC, verkar THCPO sannolikt vara överlägsen när det gäller ren styrka. THCPO är mer potent än THCP, och eftersom vi redan vet att THCP är kraftfullare än HHC, blir THCPO det mer attraktiva valet för dem som söker maximal effekt.

 

HHC, i sin grundform, är helt enkelt THC som har genomgått en hydrogeneringsprocess. Denna förhållandevis okomplicerade process omvandlar THC till HHC genom att introducera vätemolekyler över dess dubbelbindningar. Skillnaderna i molekylvikt och struktur resulterar i olika effekter jämfört med THC.

THCP vs HHC, Sverige

Är THCPO lagligt i Sverige?

THCPO, en ny variant av THCP, har ännu inte klassificerats som en illegal substans av Folkhälsomyndigheten i Sverige. Eftersom det inte är en isomer av THC och inte har identifierats som potentiellt farligt, är THCPO för närvarande lagligt att köpa, sälja och inneha i Sverige. 

uVape kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen och hålla användarna informerade om den aktuella rättsliga statusen för THCPO i Sverige.

 

Hur starkt är THCPO?

För dig som testat det snart olagliga THCP, vet du att det är mycket intensivt i jämförelse med HHC eller HHCO då THCP kan vara upp till åtta timmar i sträck. Kortfattat är THCPO en starkare version av THCP, så av THCPO kan du förvänta dig ett långvarigt och ordentligt rus likt, men starkare än THCP.

 

Kan man överdosera på THCPO?

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning finns det inga rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis. 

 

Vad skiljer sig mellan THCP och THCPO?

Skillnaden mellan THCP och THCPO ligger i dess 7-termiga sidokedja, kombinerad med ett acetat för att förstärka ämnets potential. Denna kemiska omvandling liknar den som används vid framställningen av HHCO . Tillsatsen av ett acetat modifierar cannabinoidens kemiska struktur och förstärker dess effektivitet när det gäller att aktivera CB1-receptorerna i hjärnan, ansvariga för de euforiska effekterna av THC.

 

Sammanfattningsvis kan THCPO beskrivas som en förstärkt variant av THCP, tack vare den extra 7-termiga sidokedjan, vilken underlättar hjärnans upptagning och leder till en ökad rusningseffekt.

 

Kan man bli hög på THCPO?

Ja, som tidigare nämnts, har THCP-O-acetat starkare psykoaktiva effekter än THCP. Resultaten varierar beroende på ålder, vikt och toleransnivå, så det är klokt att vara försiktig med doseringen, särskilt vid första användningen.

 

Syns THCPO på urinprov?

Det råder brist på forskning som kan ge ett definitivt svar på detta, men vi kan för närvarande utgå från att nedbrytningsprocessen i kroppen vid användning av THCPO liknar den vid THC. Detta innebär att det är möjligt att det kan upptäckas i urinprov.

 

Syns THCPO på blodprov?

Det finns inte tillräckligt tillgänglig forskning som kan erbjuda en definitiv slutsats angående detta ämne. För närvarande kan vi dock anta att nedbrytningsprocessen i kroppen när man använder THCPO troligen liknar den vid THC. Som ett resultat av detta kan det möjligtvis spåras i blodprov.

 

Hur tillverkas THCPO?

En ren cannabisväxt innehåller naturligt 120-150 cannabinoider i sina ursprungliga former. För att skapa de vanligt förekommande cannabinoiderna krävs en process känd som dekarboxylering, där de utsätts för värme. Både THCA, CBDA och CBCA transformeras till THC, CBD eller CBC, och detta gäller för samtliga föreningar i cannabisväxten. Samma princip tillämpas på THCPO, där THCPA omvandlas till THCP och tillslut kombineras med acetat. För kommersiell produktion av THCPO krävs extraktion och isolering från hampa och cannabis i laboratoriemiljö med hjälp av kromatografiska tekniker.

THCJD, THCH, THCPO, 10-OH-HHC Tillverkning

 

Hur ser uppbyggnaden av THCPO ut?

THCPO tillhör samma cannabinoid familj som THC men skiljer sig markant i sina kemiska strukturer och effekter. THC, den vanligaste cannabinoiden i marijuanaväxter, har en pentylkedja (fem kolatomer).

 

Däremot sträcker THCPO, eller tetrahydrocannabiphorol-o-acetat, ut med en heptylkedja som innehåller sju kolatomer samt ett acetat kopplat till ännu en kedja av sju kolatomer. Denna strukturella variation har en avgörande betydelse för deras affinitet för kroppens CB1- och CB2-receptorer, vilket leder till möjligen olika psykoaktiva effekter.

 

Är THCPO farligt?

Vi rekommenderar att du är försiktig med doseringen av THCPO-produkter. Effekterna är mycket kraftfulla och rekommenderas inte för nybörjaren.

Precis som med alla ämnen är det nödvändigt att noggrant överväga de potentiella farorna och nackdelarna som är förknippade med THCPO.

 

Den främsta fördelen med föreningen kan paradoxalt nog vara dess största risk: den ökade styrkan hos THCPO kan öka sannolikheten för försämrad funktion. Detta kan dock ses både positivt eller negativt beroende på vilket mål du har som person vid användning av föreningen. Vi rekommenderar därmed att du är försiktig och medveten om den potentiella påverkan på kognitiv förmåga, koordination och beslutsfattande.

 

Utöver detta medför den aktuella bristen på reglering kring THCPO och andra mindre cannabinoider risker när det gäller produktkvalitet, konsistens och korrekt märkning. Detta kan förstås skapa utmaningar för konsumenter som strävar efter att få tillgång till pålitliga och säkra produkter.

 

Har THCPO hälsofördelar?

För närvarande pågår omfattande forskning om THCPO för att utforska dess möjliga terapeutiska tillämpningar. Det finns tecken på att THCPO kan ha antiinflammatoriska egenskaper och eventuellt bidra till lindring av smärta, reglering av aptit samt hantering av vissa neurologiska tillstånd. Det är dock betydelsefullt att betona att dessa preliminära resultat befinner sig i ett tidigt skede och att ytterligare kliniska studier behövs för att säkerställa de exakta fördelarna med THCPO.

Har THCPO terapeutiska effekter?

På grund av den nyliga upptäckten av THCPO är det begränsat med forskning om dess möjliga medicinska fördelar och konsekvenser vid långvarig användning. Tidiga undersökningar och anekdotiska bevis indikerar en betydande potential och terapeutiska lovande egenskaper på grund av THCPO:s överlägsna bindning till CB1-receptorer. Trots detta krävs omfattande ytterligare forskning för att få en fullständig förståelse och avslöja THCPO:s fulla potential.

 

Är THCPO syntetiskt?

Tetrahydrocannabiphorol-O-Acetat (THCPO) är en potent cannabinoid som agerar som en agonist för CB1- och CB2-receptorer. Tidigare betraktades den som en syntetisk homolog till THC, men den upptäcktes för första gången som en naturlig produkt i mycket begränsade mängder från Cannabis sativa år 2019.

 

THCPO förekommer naturligt i cannabis och är därmed ingen syntetisk substans. Trots detta måste den syntetiseras för att vara användbar, eftersom den endast finns tillgänglig i mycket små koncentrationer naturligt.

 

Var kan man köpa THCPO?

Produkter som innehåller THCPO finns tillgängliga hos de flesta försäljare av hampa-baserade varor på internet. Dessutom säljs de i närbutiker, bensinstationer samt vissa vapebutiker. Eftersom THCPO är nytt på den svenska marknaden och kan vara knepigt att hitta, är det viktigt att vara mycket försiktig vid köp av dess produkter. Det existerar variation i regleringen av butiker, både online och i fysisk form, så det är klokt att alltid inspektera recensioner, säkerställa butikens legitimitet och försäkra dig om att det finns tillgängliga laboratorium-rapporter som är relevanta. 

 

Här på uVape erbjuder vi THCPO-vape, godis och ätbara produkter från några av de främsta tillverkarna i världen. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

 

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.